Vad bör jag kontrollera innan jag hyr en elskoter?