Jag hade inte tillräckligt med pengar på mitt konto. Hur kan jag betala?