När jag försöker låsa upp elskotern får jag meddelandet “Scooter busy...”