Jag har låst upp elskotern, men inget händer när jag trycker på gasen