Jag har låst upp elskotern och den går ovanligt långsamt (långsammare än 16 km /h)